Säädökset alkuperäisinä: 1997

1300/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
1299/1997
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1298/1997
Asetus laitteiden energiatehokkuudesta annetussa laissa tarkoitettujen tarkastuslaitosten hyväksymisestä
1297/1997
Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta
1296/1997
Asetus Kurjenrahkan kansallispuistosta
1295/1997
Laki Kurjenrahkan kansallispuistosta
1294/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten porotaloutta koskevien tehtävien hoidosta
1293/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
1292/1997
Asetus Siemenperunakeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1291/1997
Asetus Kasvinjalostuslaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1290/1997
Asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1289/1997
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta
1288/1997
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1287/1997
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta
1286/1997
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1285/1997
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1284/1997
Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1283/1997
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1282/1997
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1998
1281/1997
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1280/1997
Asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1279/1997
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1278/1997
Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1277/1997
Laki vuodelta 1998 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
1276/1997
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1275/1997
Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1274/1997
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1273/1997
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1272/1997
Asetus poliisikoulutuksesta
1271/1997
Asetus ulkomaalaisvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1270/1997
Laki ulkomaalaisrekisteristä
1269/1997
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1268/1997
Asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
1267/1997
Asetus ennakkoperintäasetuksen 8 §:n 5 momentin ja 11 §:n kumoamisesta
1266/1997
Asetus arvonlisäveroasetuksen 9 §:n muuttamisesta
1265/1997
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1264/1997
Laki veronkantolain 12 c §:n muuttamisesta
1263/1997
Laki tuloverolain muuttamisesta
1262/1997
Vuoden 1998 veroasteikkolaki
1261/1997
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1260/1997
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta
1259/1997
Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta
1258/1997
Asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1257/1997
Liikenneministeriön päätös aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta
1256/1997
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta
1255/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
1254/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista
1253/1997
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1252/1997
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1251/1997
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.