Säädökset alkuperäisinä: 1997

50/1997
Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta
49/1997
Laki opintotukilain muuttamisesta
48/1997
Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta
47/1997
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
46/1997
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
45/1997
Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta
44/1997
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta
43/1997
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta
42/1997
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
41/1997
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
40/1997
Laki kalastuslain muuttamisesta
39/1997
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
38/1997
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
37/1997
Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain muuttamisesta
36/1997
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
35/1997
Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta
34/1997
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
33/1997
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
32/1997
Laki kolttalain muuttamisesta
31/1997
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
30/1997
Laki porotalouslain muuttamisesta
29/1997
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
28/1997
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
27/1997
Laki nuorisotyölain 3 §:n muuttamisesta
26/1997
Laki liikuntalain muuttamisesta
25/1997
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
24/1997
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
23/1997
Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista
22/1997
Lääninhallituslaki
21/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vasikoiden aikaistetun teurastuksen palkkiosta
20/1997
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
19/1997
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta
18/1997
Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta
17/1997
Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta
16/1997
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
15/1997
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
14/1997
Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
13/1997
Laki työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta
12/1997
Laki kemikaalilain muuttamisesta
11/1997
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
10/1997
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
9/1997
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
8/1997
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon maksullisista suoritteista
7/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista
6/1997
Valtioneuvoston päätös Suomen tiedepalkinnosta
5/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
4/1997
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10 §:nmuuttamisesta
3/1997
Asetus maataloustuotannon lopettamistuesta
2/1997
Asetus veronkantoasetuksen 12 §:n muuttamisesta
1/1997
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.