Säädökset alkuperäisinä: 1997

150/1997
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
149/1997
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
148/1997
Laki toiminimilain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
147/1997
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
146/1997
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
145/1997
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
144/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
143/1997
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä Porvoon kaupungille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa
142/1997
Valtioneuvoston päätös dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
141/1997
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
140/1997
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen 21 §:n muuttamisesta
139/1997
Asetus turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
138/1997
Asetus ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
137/1997
Asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta
136/1997
Asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista
135/1997
Asetus nimiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
134/1997
Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
133/1997
Koltta-asetus
132/1997
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen17 §:n muuttamisesta
131/1997
Ulkoasiainministeriön päätös edustossa ratkaistavista asioista
130/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetusta ulkoasiainministeriön päätöksestä
129/1997
Ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
128/1997
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:nmuuttamisesta
127/1997
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
126/1997
Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
125/1997
Asetus veneliikenneasetuksen 1 luvun kumoamisesta
124/1997
Vesiliikenneasetus
123/1997
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
122/1997
Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista
121/1997
Valtioneuvoston päätös läänien alueista sekä lääninhallitusten toimipaikoista ja nimistä
120/1997
Lääninhallitusasetus
119/1997
Asetus arava-asetuksen 25 ja 28 §:n muuttamisesta
118/1997
Asetus Lapin yliopistosta annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta
117/1997
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
116/1997
Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta
115/1997
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista
114/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1997 teurastetuista naudoista maksettavasta lisätuesta ja sen hakemisesta
113/1997
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1996 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
112/1997
Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä
111/1997
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista
110/1997
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetunvaltioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
109/1997
Asetus valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
108/1997
Asetus puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
107/1997
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
106/1997
Asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista
105/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
104/1997
Opetusministeriön päätös maahanmuuttajien peruskouluopetukseen valmistavasta opetuksesta
103/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1997
102/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös polydekeenin käytöstä elintarvikelisäaineena
101/1997
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.