Säädökset alkuperäisinä: 1997

200/1997
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
199/1997
Laki yleisistä syyttäjistä
198/1997
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
197/1997
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
196/1997
Asetus opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunnasta
195/1997
Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta
194/1997
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
193/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä
192/1997
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun asetuksentäytäntöönpanosta
191/1997
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 12 §:nmuuttamisesta
190/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maaseudun koulutusavustuksista
189/1997
Verohallituksen päätös arvonlisäverottomasta matkustajamyynnistä Ahvenanmaan maakunnassa
188/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
187/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
186/1997
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:n muuttamisesta
185/1997
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
184/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
183/1997
Valtioneuvoston päätös LEADER II -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta
182/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihaa sisältävän ruokajätteen käytöstä eräiden kotieläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
181/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
180/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista
179/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksenmuuttamisesta
178/1997
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarain-ministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
177/1997
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
176/1997
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
175/1997
Asetus rekisterihallintoasetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta
174/1997
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 24 ja 25 §:n muuttamisesta
173/1997
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
172/1997
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen3 §:n muuttamisesta
171/1997
Laki ulosottolain muuttamisesta
170/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
169/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista linnunmunista
168/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta hunajasta
167/1997
Liikenneministeriön päätös vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista
166/1997
Asetus omaishoidon tuesta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
165/1997
Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta
164/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa
163/1997
Asetus työneuvostosta
162/1997
Asetus opetusministeriöstä
161/1997
Asetus merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksesta
160/1997
Luonnonsuojeluasetus
159/1997
Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta
158/1997
Asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta
157/1997
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
156/1997
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
155/1997
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
154/1997
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
153/1997
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
152/1997
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
151/1997
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.