Säädökset alkuperäisinä: 1997

250/1997
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
249/1997
Asetus elokuvien sekä video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastusmaksujen tarkistamisesta
248/1997
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
247/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
246/1997
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
245/1997
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
244/1997
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 4 §:nmuuttamisesta
243/1997
Laki patenttilain muuttamisesta
242/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
241/1997
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen5 §:n muuttamisesta
240/1997
Asetus puutavaranmittausasetuksen muuttamisesta
239/1997
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
238/1997
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista
237/1997
Asetus asuntotuotantoasetuksen 28 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
236/1997
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
235/1997
Asetus asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
234/1997
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
233/1997
Asetus INTERREG-yhteisöaloitteen toimeenpanosta
232/1997
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
231/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista
230/1997
Sisäasiainministeriön poliisimääräys liikkumis- ja oleskelukiellosta Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosassa sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen läheisyydessä
229/1997
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
228/1997
Asetus Suomen elokuva-arkistosta
227/1997
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
226/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Sysmän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
225/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
224/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsälain soveltamisesta
223/1997
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
222/1997
Asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
221/1997
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
220/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös erityisviitemäärän myöntämisestä eräille maidon ja maitotuotteiden tuottajille annetun päätöksen 5 §:n muuttamisesta
219/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
218/1997
Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
217/1997
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
216/1997
Valtioneuvoston päätös maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain mukaisista hehtaari-, kotieläin- ja maidon viitemääräkorvauksista
215/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetunvaltioneuvoston päätöksen muuttamisesta
214/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
213/1997
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
212/1997
Valtiovarainministeriön päätös luottolaitoksen markkinariskien kattamiseksi vaadittavasta omien varojen määrästä
211/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkö-markkinaviranomaiselle annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenliitteiden muuttamisesta
210/1997
Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta
209/1997
Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta
208/1997
Laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
207/1997
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
206/1997
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 25 §:n muuttamisesta
205/1997
Laki rikoslain 1 luvun 12 ja 13 §:n muuttamisesta
204/1997
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
203/1997
Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta
202/1997
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
201/1997
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.