Säädökset alkuperäisinä: 1997

300/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
299/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
298/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
297/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen ja maatalouden ympäristötuen perustuen hakuajoista
296/1997
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
295/1997
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
294/1997
Asetus jäteasetuksen 1 §:n muuttamisesta
293/1997
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta
292/1997
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
291/1997
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
290/1997
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 8 ja 12 §:nmuuttamisesta
289/1997
Asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
288/1997
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
287/1997
Laki lelujen turvallisuudesta
286/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista
285/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
284/1997
Valtioneuvoston päätös meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön
283/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
282/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
281/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
280/1997
Asetus merilain 1 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
279/1997
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
278/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisistasunnuntaiaukiolopäivistä
277/1997
Asetus vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
276/1997
Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta
275/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
274/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta
273/1997
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
272/1997
Asetus torjunta-aineasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta
271/1997
Asetus suojauskemikaaliasetuksen 9 §:n muuttamisesta
270/1997
Asetus viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä olemassa olevien aineiden ja vaarojen arvioinnissa ja valvonnassa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
269/1997
Asetus jäteasetuksen 18 ja 25 §:n muuttamisesta
268/1997
Asetus räjähdeasetuksen 28 §:n muuttamisesta
267/1997
Asetus laivaväen asuintiloista aluksella annetun asetuksen 38 §:n muuttamisesta
266/1997
Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta
265/1997
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
264/1997
Asetus virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
263/1997
Asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
262/1997
Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
261/1997
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
260/1997
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
259/1997
Asetus panostaja-asetuksen muuttamisesta
258/1997
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
257/1997
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
256/1997
Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
255/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriöneläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
254/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
253/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
252/1997
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
251/1997
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.