Säädökset alkuperäisinä: 1997

350/1997
Asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
349/1997
Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
348/1997
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
347/1997
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
346/1997
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
345/1997
Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta
344/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta
343/1997
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
342/1997
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lainmuuttamisesta
341/1997
Laki opintotukilain muuttamisesta
340/1997
Laki asumistukilain muuttamisesta
339/1997
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
338/1997
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
337/1997
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
336/1997
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
335/1997
Laki lapsilisälain muuttamisesta
334/1997
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
333/1997
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
332/1997
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
331/1997
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
330/1997
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
329/1997
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
328/1997
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
327/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
326/1997
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1997 maksettavasta kansallisesta tuesta
325/1997
Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa
324/1997
Ajoneuvoveroasetus
323/1997
Asetus Latvian kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta
322/1997
Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta
321/1997
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
320/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä
319/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
318/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
317/1997
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriönpäätöksen muuttamisesta
316/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
315/1997
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksenliitteen muuttamisesta
314/1997
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eräitä palvelutoimintoja
313/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
312/1997
Ympäristöministeriön päätös eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista
311/1997
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
310/1997
Asetus lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
309/1997
Asetus Viron kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
308/1997
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
307/1997
Laki alkoholilain 93 §:n muuttamisesta
306/1997
Laki alkoholilain 3 ja 60 §:n muuttamisesta
305/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
304/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
303/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
302/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
301/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.