Säädökset alkuperäisinä: 1997

400/1997
Asetus Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
399/1997
Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
398/1997
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1993 kahdenkymmenen markan setelinLitt. A -mallin selitelmästä
397/1997
Laki telehallinnosta annetun lain muuttamisesta
396/1997
Telemarkkinalaki
395/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munivaa kanaa kohti vuodelta 1996 maksettavasta tuesta
394/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Elintarvikeviraston maksullisista suoritteista
393/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
392/1997
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
391/1997
Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
390/1997
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
389/1997
Laki opintokeskuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
388/1997
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
387/1997
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
386/1997
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 8 momentin kumoamisesta
385/1997
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
384/1997
Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
383/1997
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
382/1997
Asetus määrättyjen luoteis-Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapahtuvassa tai näihin satamiin tai näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä reittiliikenteessä liikennöivien ro-ro matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
381/1997
Asetus Kuvataideakatemian tutkinnoista
380/1997
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta
379/1997
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
378/1997
Laki ulosottolain muuttamisesta
377/1997
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
376/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
375/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
374/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista ja valvontamittauksesta perittävästä maksusta
373/1997
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1996
372/1997
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997 kiinteistöveron eräpäivistä
371/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nitraatin enimmäispitoisuudesta eräissä kasviksissa
370/1997
Asetus opintotukiasetuksen 21 §:n kumoamisesta
369/1997
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 21 §:n 4 momentin kumoamisesta
368/1997
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetun asetuksen muuttamisesta
367/1997
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
366/1997
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
365/1997
Laki tekijänoikeuslain 47 §:n muuttamisesta
364/1997
Laki Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistäveronhuojennuksista
363/1997
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetunasetuksen 2 §:n muuttamisesta
362/1997
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
361/1997
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen1 §:n muuttamisesta
360/1997
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
359/1997
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
358/1997
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajieneläkelain 9 §:n muuttamisesta
357/1997
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta
356/1997
Laki työntekijäin eläkelain 3 ja 12 a §:n muuttamisesta
355/1997
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
354/1997
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä
353/1997
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
352/1997
Asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
351/1997
Laki rikoslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.