Säädökset alkuperäisinä: 1997

450/1997
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
449/1997
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 10 ja 41 §:n muuttamisesta
448/1997
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta
447/1997
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta
446/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
445/1997
Asetus raittiustyöasetuksen 6 ja 16 §:n muuttamisesta
444/1997
Asetus puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
443/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
442/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetynhallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1997
441/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisestavuonna 1997
440/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintasuunnitelmasta, -ohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta
439/1997
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojenkeskimääräisistä markkamääristä vuonna 1997
438/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
437/1997
Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvostonpäätöksen muuttamisesta
436/1997
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvostonpäätöksen muuttamisesta
435/1997
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
434/1997
Valtioneuvoston päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa
433/1997
Asetus Keminmaan kunnassa toimitettavissa uusissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista postikonttoreista
432/1997
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
431/1997
Asetus valtion mielisairaaloista
430/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
429/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
428/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
427/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaantulosta
426/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- jametsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
425/1997
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
424/1997
Telemarkkina-asetus
423/1997
Asetus telehallinnosta
422/1997
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
421/1997
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
420/1997
Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiähuutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksenkumoamisesta
419/1997
Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
418/1997
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
417/1997
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
416/1997
Valtiovarainministeriön päätös Paavo Nurmen ja urheilun juhlarahasta
415/1997
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
414/1997
Laki tieliikennelain muuttamisesta
413/1997
Laki autoverolain muuttamisesta
412/1997
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
411/1997
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
410/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Janakkalan ja Lopen kuntien välillä
409/1997
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista annetunvaltioneuvoston päätöksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
408/1997
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien opintorahasta
407/1997
Valtioneuvoston päätös hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisestä
406/1997
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1997
405/1997
Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
404/1997
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
403/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta vuodelta 1996
402/1997
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
401/1997
Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.