Säädökset alkuperäisinä: 1997

1350/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1998 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1349/1997
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1348/1997
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1347/1997
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1346/1997
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1345/1997
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 7 §:n 1 momentin 12 kohdan ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1344/1997
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1343/1997
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta
1342/1997
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1341/1997
Laki liikepankkilain muuttamisesta
1340/1997
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1339/1997
Kirjanpitoasetus
1338/1997
Laki osuuskuntalain 79 c §:n muuttamisesta
1337/1997
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1336/1997
Kirjanpitolaki
1335/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1334/1997
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1333/1997
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista
1332/1997
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
1331/1997
Valtioneuvoston päätös televisiolupamaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1330/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1329/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1328/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1327/1997
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1326/1997
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä
1325/1997
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta
1324/1997
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä
1323/1997
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1322/1997
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1321/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
1320/1997
Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
1319/1997
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1318/1997
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta annetun liikenneministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1317/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1997 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1316/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1998
1315/1997
Opetusministeriön päätös yleiseen kielitutkintoon osallistuvalta perittävän maksun enimmäismäärästä
1314/1997
Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta
1313/1997
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
1312/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1311/1997
Valtioneuvoston päätös verovirastoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1310/1997
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1309/1997
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1998 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1308/1997
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1307/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1306/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1305/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1304/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1303/1997
Laki kirkkolain muuttamisesta
1302/1997
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
1301/1997
Liikenneministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.