Säädökset alkuperäisinä: 1997

500/1997
Laki Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
499/1997
Valtiovarainministeriön päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
498/1997
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
497/1997
Asetus lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskevanyleissopimuksen voimaansaattamisesta
496/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
495/1997
Asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun lain voimaantulosta
494/1997
Laki kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella
493/1997
Laki kalastuslain muuttamisesta
492/1997
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
491/1997
Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta
490/1997
Laki säteilylain 72 §:n kumoamisesta
489/1997
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:nmuuttamisesta
488/1997
Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Etelä-Suomen rannikkoseudun, Kaakkois-Suomen ja Karjalan INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa
487/1997
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 30 §:n muuttamisesta
486/1997
Laki alkoholilain muuttamisesta
485/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
484/1997
Asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen kumoamisesta
483/1997
Asetus lastenruoka-asetuksen kumoamisesta
482/1997
Asetus Suomen hallituksen ja entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen välillä sotarikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
481/1997
Merenkulkuhallituksen ilmoitus eräistä päätöksistä
480/1997
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta
479/1997
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä
478/1997
Liikenneministeriön päätös telepalveluiden toimitusehtojen yleisistä perusteista
477/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksientarjonnasta
476/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
475/1997
Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta
474/1997
Liikenneministeriön päätös kaapelikanavien ja antennipaikkojen vuokraamisesta
473/1997
Liikenneministeriön päätös toimiluvista ja teletoimintailmoituksista
472/1997
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä
471/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista
470/1997
Liikenneministeriön päätös etuoikeustoiminteesta
469/1997
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan tunnistamistietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta
468/1997
Liikenneministeriön päätös kiinteiden televerkkojen tilaajayhteyksien vuokraamisesta teleyritykselle
467/1997
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
466/1997
Asetus rakennusasetuksen 146 c §:n muuttamisesta
465/1997
Asetus maa-ainesasetuksen muuttamisesta
464/1997
Laki rakennuslain muuttamisesta
463/1997
Laki maa-aineslain muuttamisesta
462/1997
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta
461/1997
Laki työturvallisuuslain 22 §:n muuttamisesta
460/1997
Laki vuosilomalain muuttamisesta
459/1997
Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta
458/1997
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
457/1997
Laki opintotukilain muuttamisesta
456/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
455/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
454/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
453/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
452/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rypsin ja rapsin koesiemenen rekisteröinnistä
451/1997
Asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.