Säädökset alkuperäisinä: 1997

550/1997
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
549/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
548/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
547/1997
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
546/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
545/1997
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
544/1997
Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta
543/1997
Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta
542/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
541/1997
Asetus tielaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
540/1997
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta
539/1997
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
538/1997
Valtiovarainministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
537/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisen mittaajan laatimien tehdasmittausta koskevien asiakirjojen sisällöstä
536/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan unionin metsien terveydentilan seurantaan myöntämää tukea koskevasta menettelystä
535/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
534/1997
Asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta
533/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
532/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- jametsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
531/1997
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksenmuuttamisesta
530/1997
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
529/1997
Asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
528/1997
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen B liitteen eräiden määräysten soveltamisenkeskeyttämisestä
527/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
526/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
525/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
524/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestäannetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
523/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksenmuuttamisesta
522/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön jakamisesta
521/1997
Sisäasiainministeriön päätös maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
520/1997
Asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta
519/1997
Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
518/1997
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen 16 §:n muuttamisesta
517/1997
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen4 ja 5 §:n muuttamisesta
516/1997
Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
515/1997
Asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta
514/1997
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
513/1997
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
512/1997
Laki aikuislukiolain 21 ja 24 §:n muuttamisesta
511/1997
Laki lukiolain muuttamisesta
510/1997
Laki peruskoululain muuttamisesta
509/1997
Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta
508/1997
Asetus lapseksiottamisesta
507/1997
Asetus lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
506/1997
Asetus valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetun asetuksen 1 §:n kumoamisesta
505/1997
Asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
504/1997
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
503/1997
Asetus Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lainvoimaantulosta
502/1997
Laki Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
501/1997
Asetus Kuwaitin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelemista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lainvoimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.