Säädökset alkuperäisinä: 1997

600/1997
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
599/1997
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
598/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
597/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
596/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista
595/1997
Asetus eräistä kalastustuotteiden vierasainevalvonnan maksuista
594/1997
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
593/1997
Asetus merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevaan yleissopimukseen ja toimintasopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
592/1997
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
591/1997
Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
590/1997
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
589/1997
Laki kaivoslain muuttamisesta
588/1997
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista
587/1997
Asetus arvonlisäveroasetuksen 9 §:n muuttamisesta
586/1997
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
585/1997
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
584/1997
Laki tuloverolain 66 §:n muuttamisesta
583/1997
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 32 ja 48 §:n muuttamisesta
582/1997
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 28 a §:n muuttamisesta
581/1997
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
580/1997
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
579/1997
Laki liikepankkilain muuttamisesta
578/1997
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
577/1997
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
576/1997
Laki siemenkauppalain 9 §:n muuttamisesta
575/1997
Laki kolttalain muuttamisesta
574/1997
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
573/1997
Laki porotalouslain muuttamisesta
572/1997
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
571/1997
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
570/1997
Laki veronkantolain 26 a §:n muuttamisesta
569/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista
568/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kerimäen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
567/1997
Asetus työvoimatoimistosta
566/1997
Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta
565/1997
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
564/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta
563/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
562/1997
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallitusten virastotunnuksista
561/1997
Valtioneuvoston päätös läänien vaakunoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
560/1997
Asetus läänien vaakunoista annetun asetuksen kumoamisesta
559/1997
Asetus Eurooppapatenttien myöntämistä koskevan vuonna 1973 tehdyn yleissopimuksen 63 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
558/1997
Asetus Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
557/1997
Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
556/1997
Liikenneministeriön päätös eräiden vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annettujen päätöstenvoimaantulosta
555/1997
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
554/1997
Asetus rautatieyrityksen toimiluvasta
553/1997
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyynkansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseentehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
552/1997
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteeseen tehtyjenmuutosten voimaansaattamisesta
551/1997
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksenliitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.