Säädökset alkuperäisinä: 1997

650/1997
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Jämsänkosken ja Jämsän kaupunkien välillä
649/1997
Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja maanpuolustusalueisiin annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
648/1997
Laki korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
647/1997
Laki Suomen Hallitusmuodon 87 ja 89 §:n muuttamisesta
646/1997
Laki yliopistolain voimaanpanosta
645/1997
Yliopistolaki
644/1997
Asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestäannetun lain voimaantulosta
643/1997
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
642/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
641/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös sikatilarekisteristä
640/1997
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
639/1997
Laki ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
638/1997
Asetus verohallintoasetuksen muuttamisesta
637/1997
Laki verohallintolain muuttamisesta
636/1997
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 3 luvunja 19 §:n muuttamisesta
635/1997
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
634/1997
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
633/1997
Asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
632/1997
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
631/1997
Asetus vuoden 1995 kansainvälisen luonnonkumisopimuksen voimaansaattamisesta
630/1997
Asetus vuoden 1994 kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta
629/1997
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
628/1997
Asetus terveystieteiden tutkinnoista
627/1997
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
626/1997
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
625/1997
Laki Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
624/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
623/1997
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
622/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
621/1997
Sisäasiainministeriön päätös rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta annetun asetuksen soveltamisesta
620/1997
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
619/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten kalataloutta koskevien tehtävien hoidosta
618/1997
Asetus säteilyturvakeskuksesta
617/1997
Laki eläinten lääkitsemisestä
616/1997
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
615/1997
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
614/1997
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
613/1997
Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
612/1997
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
611/1997
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
610/1997
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
609/1997
Asetus suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Sveitsissä
608/1997
Asetus sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa
607/1997
Asetus ulkomaalaisasetuksen 24 §:n muuttamisesta
606/1997
Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta
605/1997
Laki jätelain muuttamisesta
604/1997
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
603/1997
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
602/1997
Laki rikoslain muuttamisesta
601/1997
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.