Säädökset alkuperäisinä: 1997

700/1997
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
699/1997
Laki rikesakkolain 8 §:n muuttamisesta
698/1997
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
697/1997
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
696/1997
Laki ulosottolain 3 luvun 23 §:n muuttamisesta
695/1997
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta
694/1997
Laki sotilaskurinpitolain 24 §:n muuttamisesta
693/1997
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
692/1997
Laki esitutkintalain muuttamisesta
691/1997
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
690/1997
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
689/1997
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
688/1997
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
687/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä
686/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luhangan ja Sysmän kuntien välillä
685/1997
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
684/1997
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
683/1997
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
682/1997
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
681/1997
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
680/1997
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
679/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
678/1997
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
677/1997
Laki kirkkolain muuttamisesta
676/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
675/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
674/1997
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
673/1997
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
672/1997
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
671/1997
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
670/1997
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
669/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Leivonmäen ja Toivakan kuntien välillä
668/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Keuruun kaupungin välillä
667/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
666/1997
Asetus Liettuan kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
665/1997
Asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamista ja osakkeiden merkintää koskevan päätöslauselman nro 59 voimaansaattamisesta
664/1997
Asetus Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksenvoimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
663/1997
Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimukseneräiden määräysten hyväksymisestä
662/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
661/1997
Verohallituksen päätös arpajaisverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
660/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
659/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Saarijärven kaupungin ja Pylkönmäen kunnan välillä
658/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Pylkönmäen kuntien välillä
657/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kannonkosken ja Kivijärven kuntien välillä
656/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Sumiaisten kunnan ja Äänekosken kaupungin sekä Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin välillä
655/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Suolahden kaupungin ja Sumiaisten kunnan sekäÄänekosken kaupungin ja Sumiaisten kunnan välillä
654/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Äänekosken ja Saarijärven kaupunkien välillä
653/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Kyyjärven kuntien välillä
652/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Korpilahden kunnan ja Jämsän kaupungin välillä
651/1997
Valtioneuvoston päätös verovirastoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.