Säädökset alkuperäisinä: 1997

750/1997
Liikenneministeriön päätös ulkomaisten alusten tarkastuksia Suomessa suorittavan valvontaviranomaisen henkilötodistuksesta
749/1997
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 13 a §:n muuttamisesta
748/1997
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
747/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
746/1997
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista
745/1997
Asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
744/1997
Laki Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
743/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
742/1997
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
741/1997
Laki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
740/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
739/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
738/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Mietoisten ja Mynämäen kuntien sekä Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan välillä
737/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
736/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
735/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
734/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Sodankylän kuntien välillä
733/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Mietoisten ja Mynämäen kuntien välillä
732/1997
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
731/1997
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
730/1997
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
729/1997
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
728/1997
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta
727/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta
726/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
725/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
724/1997
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
723/1997
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
722/1997
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
721/1997
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
720/1997
Laki valuuttalain 6 §:n muuttamisesta
719/1997
Laki Suomen Pankista
718/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
717/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
716/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä tuotteen markkinoille luovuttamista koskevista ilmoituksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
715/1997
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
714/1997
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
713/1997
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
712/1997
Asetus pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
711/1997
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
710/1997
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
709/1997
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
708/1997
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta
707/1997
Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta
706/1997
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
705/1997
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta
704/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
703/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
702/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
701/1997
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.