Säädökset alkuperäisinä: 1997

800/1997
Asetus ajoneuvohallintokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
799/1997
Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
798/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
797/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
796/1997
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 13 §:n muuttamisesta
795/1997
Valtioneuvoston päätös lääninoikeuksien tuomiopiireistä
794/1997
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
793/1997
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
792/1997
Asetus kesäajasta vuosina 1998-2001
791/1997
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
790/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
789/1997
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista
788/1997
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
787/1997
Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
786/1997
Laki yritystuen yleisistä ehdoista
785/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
784/1997
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997 ajoneuvoveron kannosta
783/1997
Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
782/1997
Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä
781/1997
Valtioneuvoston päätös työsuojelupiireistä
780/1997
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
779/1997
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
778/1997
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
777/1997
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 1998-2000
776/1997
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
775/1997
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
774/1997
Asetus kalastusasetuksen 12 §:n muuttamisesta
773/1997
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
772/1997
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
771/1997
Asetus Ratahallintokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
770/1997
Asetus Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
769/1997
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
768/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
767/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
766/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
765/1997
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
764/1997
Asetus merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
763/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
762/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
761/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
760/1997
Valtioneuvoston päätös maakunta-arkistojen piirijaosta
759/1997
Asetus siviilipalveluasetuksen 3 §:n muuttamisesta
758/1997
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
757/1997
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
756/1997
Laki työllisyyslain muuttamisesta
755/1997
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta
754/1997
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
753/1997
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta
752/1997
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
751/1997
Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.