Säädökset alkuperäisinä: 1997

850/1997
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
849/1997
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
848/1997
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
847/1997
Asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
846/1997
Asetus lääninhallitusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
845/1997
Asetus rekisterihallintoasetuksen 11 §:n muuttamisesta
844/1997
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
843/1997
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
842/1997
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteiden poltosta
841/1997
Asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
840/1997
Asetus Ukrainan kanssa ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
839/1997
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä
838/1997
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
837/1997
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
836/1997
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
835/1997
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
834/1997
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
833/1997
Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
832/1997
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
831/1997
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
830/1997
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
829/1997
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
828/1997
Asetus vakuutusyhtiöasetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
827/1997
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
826/1997
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
825/1997
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
824/1997
Asetus valtiokonttorista annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
823/1997
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 34 §:n muuttamisesta
822/1997
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
821/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
820/1997
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vesilahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
819/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten maatilataloutta ja siihen liittyviä maaseutuelinkeinoja koskevien tehtävien hoidosta
818/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä
817/1997
Valtioneuvoston päätös alueellisten taidetoimikuntien lukumäärästä ja toimialueista
816/1997
Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
815/1997
Asetus valtion taidemuseosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
814/1997
Asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
813/1997
Asetus elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
812/1997
Asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
811/1997
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
810/1997
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
809/1997
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
808/1997
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
807/1997
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta
806/1997
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
805/1997
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
804/1997
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
803/1997
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
802/1997
Asetus veneliikenneasetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
801/1997
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.