1418/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän päätöksen mukaisesti.

2 §

Suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 40 000 mk;
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiohjelmassa kaksi tai usempia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 10 000 mk;
― toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 20 000 mk;
2) yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 50 000 mk;
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiselostuksessa kaksi tai useampia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 15 000 mk;
― toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 30 000 mk.

Useampaa ydinlaitosta koskevasta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta peritään 1 momentissa säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodostavat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yhtenäisen kokonaisuuden.

3 §

Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arviointiselostusta koskevasta menettelystä peritään arviointiohjelman tai arviointiselostuksen käsittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta maksusta, jos kauppa- ja teollisuusministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö perii hankkeesta vastaavalta ministeriön suorittamat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyvien ostopalvelujen kustannukset sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannukset.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Talousjohtaja
Olavi Naulapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.