1417/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 b §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 559/1993:

1 §

Tätä päätöstä noudatetaan työntekijäin eläkelain soveltamispiiriin kuuluviin työntekijöihin.

2 §

Työntekijäin eläkemaksu pidätetään siltä osin kuin työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijälle eläketurvaa työntekijäin eläkelain mukaan, ellei tästä päätöksestä muuta johdu.

3 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä palkkaturvalain (649/1973) mukaan maksetuista palkoista.

4 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä täysitehoisella työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä olevalta, jos työntekijä osoittaa eläkkeellä olonsa työnantajalleen. Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle eläkkeen päättymisestä.

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä henkilöltä, jolle maksetaan yksilöllistä varhaiseläkettä osaeläkkeen suuruisena.

5 §

Yleisöltä palvelurahaa saavan työntekijän on ilmoitettava työnantajalleen palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii tämän perusteella kuukausittain työntekijältä työntekijäin eläkemaksun.

6 §

Työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa pidättää työntekijäin eläkemaksun maksamastaan täydennyspäivärahasta. Sairauskassa tilittää pidättämänsä eläkemaksun työnantajalle.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työntekijäin eläkemaksusta antama päätös (1311/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin sellaiseen työntekijäin eläkemaksuun, jonka perusteena oleva palkka on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 1998.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.