1404/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (742/1984) 4 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1503/1995, seuraavasti:

4 a §

Yritystoiminta on työttömyysturvalain 13 §:n 3 momentissa ja 16 a §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin olennaista niinä kuukausina, joina henkilöllä on ollut voimassa yrittäjien eläkelain (468/1969) mukainen vakuutus toiminnasta, josta määritetty työtulo vastaa työttömyysturvalain 22 §:n 1 momentin mukaisen peruspäivärahan 35-kertaista määrää kuukaudessa. Jos henkilö on vakuutettu työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisesti, on mainitun lain mukaisen työansion kuukaudessa vastattava edellä sanottua määrää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.