1400/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta vuodelta 1997

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt 30 päivänä marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §

Poiketen siitä, mitä maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (225/1996) liitteessä 2 on säädetty eläinyksiköiden muuntokertoimista, vuodelta 1997 maksettavan valtioneuvoston päätöksen 12 §:ssä tarkoitetun siipikarjan tuessa lihasiipikarjan osalta lukuun ottamatta broilereita ja siipikarjaemoja on noudatettava tämän päätöksen liitteestä ilmeneviä kertoimia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Liite

KOTIELÄINYKSIKÖIDEN MUODOSTAMINEN LIHAELÄIMIKSI KASVATETTUJEN KALKKUNOIDEN, HANHIEN, ANKKOJEN SEKÄ TARHATTUJEN SORSIEN JA FASAANIEN OSALTA
190 teurastettua kalkkunaa 1 eläinyksikkö
320 teurastettua hanhea 1 eläinyksikkö
550 teurastettua ankkaa 1 eläinyksikkö
1 375 teurastettua tarhattua sorsaa 1 eläinyksikkö
1 375 teurastettua tarhattua fasaania 1 eläinyksikkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.