1370/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, päättänyt seuraavasti:

1 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maatalouden tutkimuskeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) elintarvikeautojen (ATP) tarkastukset; sekä

2) työturvallisuuslain (299/1958) ja työsuojeluvalvontalain (131/1973) perusteella koneiden tyyppi- ja hyväksymistarkastukset.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Maatalouden tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) analyysipalvelut;

3) muut koetus-, testaus- ja tarkastuspalvelut;

4) valiotaimituotanto;

5) hevossairaala;

6) lisääntymispalvelut;

7) julkaisumyynti ja tiedonvälityspalvelut;

8) koulutus- ja kurssipalvelut;

9) asiantuntija- ja neuvontapalvelut;

10) meijeritoiminta;

11) puun myynti;

12) maatalouden sääpalvelu;

13) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toimitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapitopalvelut;

14) peltoviljelypalvelut; sekä

15) muut tilatut erityispalvelut- ja suoritteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tuula Tiukkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.