1330/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1276/1997) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään, vuodelle 1998 maksettavan päivärahan perusteena olevan vuosityöansion määrästä vähennetään viisi prosenttia, ei kuitenkaan työnantajalle korvausta suoritettaessa. Samoin menetellään, kun päivärahan perusteena ovat tapaturmavakuutuslain 16 a §:n mukaan laskettavat neljän viikon ansiot.

2 §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu työansio määräytyy yrittäjätulojen perusteella, ei 1 §:ssä tarkoitettua vähennystä kuitenkaan tehdä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.