1329/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1276/1997) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa (602/1984) ja ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetussa asetuksessa (1227/1996) säädetään, työtulo-osuuden määrästä vähennetään viisi prosenttia, jos työttömyyspäivärahan perusteena oleva työttömyysturvalain 23 §:ssä tarkoitettu palkka määritellään tammikuun 1 päivän 1998 jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.