1328/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1276/1997) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 16 §:ssä ja sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 8 §:ssä tarkoitetuista verotuksessa todetuista tai sairausvakuutusasetuksen 10 §:n mukaisesti selvitetyistä työ- ja virkasuhteessa saaduista työtuloista vähennetään viisi prosenttia.

Mitä 1 momentissa säädetään vähennyksen tekemisestä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteena käytettävistä työtuloista, sovelletaan vastaavasti kuntoutusrahalain (611/1991) 14 §:n mukaan määrätyn kuntoutusrahan perusteena käytettäviin työtuloihin.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.