1314/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeriön päätös ajoneuvoveron kannosta

Valtiovarainministeriö on ajoneuvoverosta annetun lain (1111/1996) 13 §:n nojalla päättänyt:

Ajoneuvoveron kanto
1 §
Verokauden alkaessa rekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvovero kannetaan verokauden alkaessa rekisterissä olevista ajoneuvoista verovelvolliselle lähetettävällä verolipulla. Vero kannetaan yhdessä erässä.

Vuodelta 1998 kannettava vero erääntyy maksettavaksi verolippuun merkittynä, ajanjaksolla 2―6 päivinä helmikuuta 1998 olevana eräpäivänä.

2 §
Verokauden aikana rekisteriin tulevat ajoneuvot

Jos ajoneuvo merkitään ensimmäistä kertaa tai uudelleen rekisteriin taikka muutetaan veronalaiseksi verokauden alkamisen jälkeen, ajoneuvovero kannetaan heti rekisteri-ilmoituksen tekemisen jälkeen lähetettävällä verolipulla. Vero erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua rekisterimerkinnän tekemisestä.

3 §
Maksuunpanon oikaisut ja muut vastaavat suoritukset

Maksuunpanon oikaisun, jälkiverotuksen tai sellaisen maksuunpanon johdosta, joka on toimitettu muutoksenhakuviranomaisen ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäväksi palauttamassa asiassa, vero maksuunpannaan heti perusteen synnyttyä. Vero erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksestä.

Ajoneuvoveron maksupaikat
4 §
Maksupaikat

Ajoneuvovero maksetaan postisiirtoliikettä harjoittavaan postitoimipaikkaan, pankkiin tai ajoneuvohallintokeskuksen asiakaspalvelupisteeseen. Ahvenanmaan lääninhallituksen maksuunpanema vero saadaan suorittaa myös Ahvenanmaan lääninhallituksen kassaan. Veron voi maksaa myös laskunmaksuautomaatilla tai yritys- tai kotipäätettä käyttäen, jolloin verolipun tilisiirtolomakkeeseen merkitty viitenumero on ilmoitettava.

Erinäiset säännökset ja voimaantulo
5 §
Tiedonsiirtokorvaus ja rahalaitoksen viivästyskorko

Ajoneuvohallintokeskus ja asianomaiset rahalaitokset sopivat rahalaitokselle maksettavasta tiedonsiirtokorvauksesta ja rahalaitoksen velvollisuudesta suorittaa viivästyskorkoa verovarojen siirron tai tilityksen viivästymisen johdosta.

6 §
Maksumuistutus

Ajoneuvohallintokeskus voi lähettää eräpäivänä maksamatta olevasta verosta verovelvolliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta ei lähetetä, jos lähettämättä jättämiseen on erityisiä syitä.

7 §
Ilmoitus maksamattomasta verosta

Ajoneuvohallintokeskus voi lähettää ajoneuvon haltijalle lähetettävästä maksumuistutuksesta tai ulosottohakemuksesta tiedon myös ajoneuvon omistajalle.

Ajoneuvon omistajan tai haltijan vaihtuessa ajoneuvohallintokeskus voi lähettää uudelle omistajalle tai haltijalle tiedon, jos ajoneuvovero on suorittamatta. Ilmoitus lähetetään rekisteri-ilmoituksen tekemisen jälkeen noudattaen soveltuvin osin, mitä maksumuistutuksesta säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1998 kannettavaan ajoneuvoveroon.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri
Jouko Skinnari

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.