1310/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n 1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 2 ja 3 momentin nojalla

kumonnut veroilmoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun Verohallituksen päätöksen (VHp 1117/96) 8 §:n 18 kohdan ja

muuttanut mainitun päätöksen 2 §:ä edeltävän väliotsikon sekä 2 §:n, 3, 6 ja 7 §:n, 8 §:n 1 momentin 7 ja 23 kohdan, 12 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 13 §:n seuraavasti:

Verovirasto, jolle veroilmoitus annetaan
2 §
Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus sekä asuntoyhteisön muu ilmoitus annetaan tai lähetetään postitse siihen verovirastoon, joka on palautuskuoreen merkitty tai muuhun verovirastoon. Mainittu verovirasto toimittaa ilmoituksen tarvittaessa edelleen verotusmenettelystä annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulle verotuksen toimittamiseen toimivaltaiselle verovirastolle.

Suomeen muuttaneen henkilön veroilmoitus toimitetaan tarvittaessa edelleen sille verovirastolle, jonka alueelle verovelvollinen on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Yhteisön veroilmoitus Ahvenanmaalla ansaitusta tulosta toimitetaan tarvittaessa edelleen Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle.

3 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus- paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava tai postitettava veroilmoitus Uudenmaan verovirastolle.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ei ole muita tuloja, veroilmoitus on annettava tai postitettava suoraan sille verovirastolle,

1) jonka alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta;

2) jonka alueella rajoitetusti verovelvollisen omistama kiinteistö sijaitsee;

3) jonka alueella on sellaisen yhteisön kotipaikka, jonka osakkeiden tai osuuksien omistamisen nojalla rajoitetusti verovelvollinen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa;

4) Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle, jos rajoitetusti verovelvollisella on tuloja Ahvenanmaalta.

Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää veroilmoituksensa myös Suomen ulkomailla sijaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä lähetettävä se Uudenmaan verovirastolle.

6 §
Postitse saapuneen veroilmoituksen antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen sisältävä postilähetys on 4 §:ssä määrätyssä ajassa jätetty postiin verovirastolle osoitettuna.

7 §
Veroilmoituksen täydentäminen

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimitettava verovirastolle viipymättä.

8 §
Ilmoittamatta jätettävät tulot

Veroilmoitukseen ei merkitä jäljempänä tässä pykälässä lueteltuja Suomesta saatuja tuloja, jollei tulo ole maatalouden tai muun elinkeinotoiminnan tuloa:


7) lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha,


23) suomalaiselta työnantajalta saatu niin sanotun 6-kuukauden säännön mukainen tulo,


12 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos


3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 150 markkaa.


13 §
Veroehdotusmenettelyyn osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, joka on saanut verovirastolta ilmoituksen, että kuuluu veroehdotusmenettelyn piiriin, ei ole velvollinen antamaan veroilmoitusta 4 §:ssä tarkoitettuna aikana.

Korjattu veroehdotus palautetaan sen lähettäneeseen verovirastoon viimeistään kesäkuun 17 päivänä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.