1304/1997

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 6 luvun 8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1995 annetussa kirkolliskokouksen päätöksessä (114/96) seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Virkoja koskevat yhteiset määräykset
8 a §

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (1597/92) 2 §:ssä tarkoitetun tutkintotodistuksen tai sen kanssa vastaavaksi määritellyn koulutuksesta annetun asiakirjan tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään taikka hakijalle määrättävästä kelpoisuuskokeesta tai sopeutumisajasta päättää kirkkohallitus.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.