1289/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1350/1996) voimaantulo- ja siirtymäsäännökseen uusi 3 momentti seuraavasti:


Silloin kun hakemus tuen myöntämisestä toimenpiteen toteuttamiseen on saapunut maatalousmaan metsitystä ja metsätaloustoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2080/92 perustuvan ohjelma-asiakirjan muutoksen voimaantulon jälkeen, metsitystoimenpiteen ja muiden metsätaloustoimenpiteiden tukemiseen sovelletaan kes- tävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia, Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annettua lakia ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annettua lakia, jollei tästä laista muuta johdu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 212/1997
MmVM 17/1997
EV 224/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.