1288/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1349/1996) 8 §:n 3 momentti seuraavasti:

8 §

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan noudattaen soveltuvin osin kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 38 §:ää ja Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1348/1996) voimaantulo- ja siirtymäsäännöstä. Perittäessä rahoitusta takaisin on kuitenkin noudatettava tämän lain 2 §:n rajoituksia. Myös silloin, kun maa- ja metsätalouden rakennepo- liittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1350/1996) voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan sovelletaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain säännösten sijasta metsänparannuslain (140/1987) ja -asetuksen (437/1987) säännöksiä tuen määräytymisperusteista, sovelletaan tätä lakia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 212/1997
MmVM 17/1997
EV 224/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.