1268/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Suomen Akatemiasta 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (856/1994) 10, 11 ja 13―15 §, 16 §:n 1 momentti ja 18 § seuraavasti:

10 §

Pääjohtajalta vaaditaan, että hän on tieteellisesti ansioitunut. Hänellä tulee lisäksi olla korkeakoulu- ja tiedehallinnon tuntemusta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

11 §

Tutkimusvirkoja ovat akatemiaprofessorin, vanhemman tutkijan sekä tutkijatohtorin virat. Akatemialla voi olla myös muita tutkimusvirkoja.

13 §

Vanhemmalta tutkijalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja kokemusta tutkimustyöstä.

Tutkijatohtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet.

14 §

Akatemia päättää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta 13 §:ssä tarkoitettuihin virkoihin, jollei opetusministeriö tai opetushallitus ole päättänyt hakijan suorittaman tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettuun tutkintoon. Akatemian on tällöin noudatettava, mitä erikseen säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta.

15 §

Hallintojohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tutkimusjohtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyys tutkimuspoliittisiin suunnittelutehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

16 §

Pääjohtajan virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tasavallan presidentti nimittää pääjohtajan valtioneuvoston esityksestä.


18 §

Vanhemman tutkijan virka täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tutkijatohtorin virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vanhemman tutkijan sekä tutkijatohtorin nimittää tieteellinen toimikunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Tällainen virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, kun se on toimikunnan tukeman tutkimushankkeen kannalta tarkoituksenmukaista tai jos virkaan nimitetään enintään vuodeksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.