1262/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Vuoden 1998 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/1992) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
tulon osasta,
mk mk %
46 000― 62 000 50 6
62 000― 78 000 1 010 16
78 000―110 000 3 570 20
110 000―173 000 9 970 26
173 000―306 000 26 350 32
306 000― 68 910 38
3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
varallisuuden
mk mk osasta, %
1 100 000― 500 0,9
4 §

Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 101/1997
VaVM 37/1997
EV 206/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.