1260/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1259/1996, seuraavasti:

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Lyijytön moottoribensiini p/l
― peruslaatu 1 314,2 19,1 4,0
― reformuloitu 2 309,2 19,1 4,0
Lyijyllinen moottoribensiini p/l
― peruslaatu 3 359,2 19,1 4,0
― reformuloitu 4 354,2 19,1 4,0
Moottoribensiinin sekoitus p/l
― peruslaatu 5 336,7 19,1 4,0
― reformuloitu 6 331,7 19,1 4,0
Dieselöljy p/l
― peruslaatu 7 171,7 21,8 2,1
― rikitön 8 156,7 21,8 2,1
Kevyt polttoöljy p/l 9 10,9 21,8 2,1
Raskas polttoöljy p/kg 10 25,8 1,7

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 194/1997
VaVM 36/1997
EV 205/1997
Neuvoston direktiivi 92/82/ETY; EYVL N:o L 316; 31.10.1992, s. 19

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.