1259/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tehtävät

Opetusalan koulutuskeskuksen tehtävänä on järjestää opettajien ja opetustoimen muun henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta sekä tähän toimintaan liittyviä oheispalveluja.

2 §
Hallinnollinen asema ja kotipaikka

Opetusalan koulutuskeskus on opetushallituksen alainen.

Koulutuskeskuksen kotipaikka on Heinola. Keskus voi tarvittaessa järjestää koulutusta ja muuta toimintaa myös muilla paikkakunnilla.

3 §
Johtokunta

Opetusalan koulutuskeskuksella on johtokunta, jonka asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Tällä lailla kumotaan:

1) ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1988 annettu laki (135/1988); ja

2) Heinolan kurssikeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki (923/1971) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

6 §
Siirtymäsäännökset

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskukselle ja Heinolan kurssikeskukselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät Opetusalan koulutuskeskukselle.

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksessa ja Heinolan kurssikeskuksessa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Opetusalan koulutuskeskuksen käsiteltäviksi.

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja Heinolan kurssikeskuksen virat ja virkamiehet siirtyvät tämän lain voimaan tullessa ilman muita toimenpiteitä Opetusalan koulutuskeskuksen viroiksi ja virkamiehiksi. Vastaavasti ammattikasvatushallinnon koulu-tuskeskuksen ja Heinolan kurssikeskuksen työsopimussuhteiset työntekijät siirtyvät Opetusalan koulutuskeskuksen työntekijöiksi.

HE 127/1997
SiVM 21/1997
EV 216/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.