1226/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan oikeusministeriöstä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (457/1995) 6 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1155/1995, seuraavasti:

6 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäällikkönä toimivalla hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) lainvalmisteluosaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja valtionhallintoon sekä käytännössä osoitettu johtamistataito ja johtamiskokemus;

4) vankeinhoito-osaston osastopäällikkönä ja vankeinhoitolaitoksen ylijohtajana toimivalla hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

5) apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus;

6) lainvalmisteluosaston apulaisosastopäälliköllä lainsäädäntöjohtajana ja lainsäädäntöneuvoksella toimistopäällikkönä tai yksi- kön johtajana oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, minkä lisäksi suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella tulee olla hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella ruotsin kielen täydellinen hallitseminen ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen, lainvalmisteluosaston muulla lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

8) kehitysjohtajalla, kehityspäälliköllä, vankeinhoitojohtajalla vankeinhoidon ylitarkastajana, neuvottelevalla virkamiehellä, vankeinhoito-osaston ylitarkastajalla ja vankeinhoidontarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto; sekä

9) muilla virkamiehillä ylempi korkeakoulututkinto tai muu viran edellyttämä koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.