1223/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan työtuomioistuimesta 25 päivänä helmikuuta 1983 annetun asetuksen (201/1983) 4, 8 ja 10 § sekä 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 § osaksi asetuksessa 333/1989, seuraavasti:

4 §

Sihteerin tehtävänä on toimia esittelijänä työtuomioistuimessa. Presidentti voi määrätä sihteerin esittelijän tehtävien ohella vastaamaan ja huolehtimaan hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta.

8 §

Presidentin ollessa estyneenä enintään kolmen kuukauden ajan hänen tehtäviään hoitaa työtuomioistuinneuvos. Tämänkin ollessa estyneenä tai jos häntä ei ole nimitetty taikka presidentin ollessa kolmea kuukautta pitemmän ajan virasta vapaana samoin kuin presidentin viran ollessa avoinna tasavallan presidentti määrää viran hoitajan.

10 §

Työnantajayhdistysten samoin kuin ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen esityksestä työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuiksi kahdeksaksi työsuhteisiin perehtyneeksi jäseneksi ja heidän varajäsenikseen ehdotettujen keskuudessa on oltava teollisuuden, maatalouden ja palvelualan työsuhteisiin perehtyneitä henkilöitä.

13 §

Työjärjestys on lähetettävä tiedoksi oikeusministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.