1217/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista 12 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1657/1995) 4 §:n 3 momentin ja 8 §:n sekä

lisännyt 2 §:ään uuden 3 momentin ja uuden 4 a, 4 b ja 4 c §:n sekä liitteeseen eräitä elintarvikeryhmiä seuraavasti:

2 §

Tätä päätöstä sovelletaan myös erityisruokavaliovalmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (937/1995) tarkoitettuihin valmisteisiin.

4 §

Makeutusaineiden käyttö on kiellettyä äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (485/1997) tarkoittamissa valmisteissa, lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (789/1997) tarkoittamissa valmisteissa sekä sellaisissa erityisruokavaliovalmisteissa, jotka on tarkoitettu muille kuin terveille imeväisille ja pikkulapsille, jollei muualla toisin säädetä.

4 a §
Elintarvikeryhmät

Liitteen kohdissa E950, E951, E954 ja E957 oleva elintarvikeryhmä "Vitamiini- ja muut ravintoainevalmisteet" poistetaan.

4 b §
Quantum satis

Tässä päätöksessä mainittu ilmaisu quantum satis tarkoittaa, että enimmäispitoisuutta ei ole määrätty. Lisäainetta saa tällöin käyttää hyvän valmistustavan mukaan siten, että määrä ei ylitä sitä määrää, mikä tarvitaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäaineen käytöllä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

4 c §
Koostetun elintarvikkeen makeutusaineet

Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai määrätään, elintarvikkeeseen saa sisältyä makeutusainetta seuraavissa tapauksissa:

1) koostetussa elintarvikeessa, johon ei ole lisätty sokeria tai joka on vähäenergiainen, vähäenergiaiseen ruokavalioon tarkoitetussa koostetussa erityisruokavaliovalmisteessa, sekä pitkään säilyvässä muussa kuin 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa koostetussa elintarvikkeessa, jos makeutusaine on sallittu käytettäväksi jossakin koostetun elintarvikkeen ainesosassa; sekä

2) yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen tarkoitetussa elintarvikkeessa sellainen määrä, että koostettu elintarvike täyttää tämän päätöksen määräykset.

8 §
Siirtymäsäännös

Kesäkuun 19 päivän 1998 jälkeen on kiellettyä myydä tai käyttää elintarviketta, joka ei täytä tämän päätöksen määräyksiä. Kuitenkin sellaiset elintarvikkeet, jotka on luovutettu kaupan pidettäväksi tai joiden merkinnät on tehty ennen kesäkuun 19 päivää 1998, saadaan myydä loppuun, vaikka ne eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisia.


Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1997.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/83/ETY; EYVL N:o L 48, 19.2.1997, s. 20

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.