1183/1997

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 30 §:n 2 momenttiin uusi 5 kohta, 32 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 639/1993, uusi 4 momentti ja 33 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 154/1995, uusi 3 momentti seuraavasti:

30 §

5) Dublinissa 15 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta (jäljempänä Dublinin yleissopimus) mukaan toinen sopimusvaltio on velvollinen ottamaan vastuun turvapaikanhakijasta.

32 §

Turvapaikkahakemus voidaan myös heti hylätä, jos hakija voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on Dublinin yleissopimuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

33 §

Päätöksen Dublinin yleissopimuksen mukaisesta turvapaikanhakijasta vastuun ottamisesta ja pyynnön tekemisestä toiselle sopimusvaltiolle tekee ulkomaalaisvirasto.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 99/1997
HaVM 17/1997
EV 127/1997

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.