1181/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla

lisännyt maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 28 päivänä joulukuuta 1994 annettuun maa- ja metsätalousministeriön päätökseen (2/1995) uuden 1 a §:n seuraavasti:

1 a §
Maksulliset omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Tietopalvelukeskus perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 mukaisesta nau- taeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 22 markkaa sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (279/1995) mukaista rekisteröintiä täydentävästä nautaeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 9,50 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Neuvotteleva virkamies
Risto Yrjönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.