1169/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan geologian tutkimuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1378/1994) 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 3 kohta, 10 § ja 11 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

3 §

Tutkimuskeskuksen toimintaorganisaatio muodostuu johtoryhmästä, tutkimusohjelmia toteuttavista tulosyksiköistä sekä muista työjärjestyksessä määrätyistä yksiköistä.

4 §

Tutkimuskeskuksessa on ylijohtajan lisäksi johtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtajia, tutkimusprofessoreita ja muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Tutkimuskeskuksen ylijohtajalla, johtajalla, tutkimusjohtajalla ja tutkimuslinjan johtajana toimivalla tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi.


6 §

Johtokunta päättää:


3) tutkimusohjelmista sekä tulosyksiköistä ja niiden tehtäväaloista;


10 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä geologiseen tutkimustoimintaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Johtajalta ja yksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

11 §

Tutkimuskeskuksen ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Johtajan, yksikön johtajan ja tutkimusprofessorin nimittää johtokunta ylijohtajan esityksestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 10 §:n ja 11 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä sellaisina, kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

Ne virkamiehet, joilla geologian tutkimuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1378/1994) 4 §:n 2 momentin perusteella on professorin arvonimi, säilyttävät arvonimen tutkimuskeskuksen palveluksessa ollessaan tämän asetuksen voimaantultuakin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.