1168/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (429/1993) 1―4 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava teknologian kehittämiskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

2 §
Toiminnan tavoite

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita, kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

3 §
Tehtävät

Kehittämiskeskus edistää teknologian kehittämistä ja soveltamista sekä teknologiatiedon ja -yhteistyön laaja-alaista hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Kehittämiskeskus osallistuu teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja teollisuusministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti.

4 §
Hallitus

Kehittämiskeskuksessa on hallitus, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

7 §
Vaitiolovelvollisuus

Kehittämiskeskuksen hallituksen jäsen ja henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toi-sen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämiskeskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen nojalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 214/1997
TaVM 26/1997
EV 171/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki%

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.