1167/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan metsäntutkimuslaitoksesta 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (374/1991) 7 §:n 3 momentti, 13 § ja 14 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 13 § osaksi asetuksessa 901/1994, seuraavasti:

7 §

Tutkimusjohtajan virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Professorin virka voidaan täyttää myös määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.


13 §

Ylijohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja aikaisempaa johtamiskokemusta sekä tutkimusjohtajalta, hallintojohtajalta ja tutkimusaseman johtajalta tehtävien edellyttämää, käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, pereh-tyneisyyttä metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta;

2) tutkimusjohtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyyttä metsäntutkimukseen ja hallinnon tuntemusta;

3) professorilta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja hyvää perehtyneisyyttä alansa tutkimustehtäviin;

4) hallintojohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin; sekä

5) tutkimusaseman johtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet taikka lisensiaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta.

14 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Virka täytetään valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoittautumismenettelyä käyttäen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.