1143/1997

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa (vierasainepäätös) 28/EEO/1997 12.12.1997 1.1.1998

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

Neuvoston direktiivi 96/22/EY, EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3, neuvoston direktiivi 96/23/EY, EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 10, neuvoston direktiivi 86/363/ETY, EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 43, neuvoston direktiivi 93/57/ETY, EYVL N:o L 211, 23.8.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 94/29/EY, EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 67, neuvoston direktiivi 95/39/EY, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 29, neuvoston direktiivi 96/33/EY, EYVL N:o L 91/493/ETY; EYVL N:o L 268 24.9.1991, s. 15, neuvoston direktiivi 97/41/EY; EYVL N:o L 184, 12.7.1997, s. 33, neuvoston direktiivi 97/61/EY; EYVL N:o L 295, 29.10.1997, s. 35, komission päätös 93/351/ETY, EYVL N:o L 144, 16.6.1993, s. 23

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.