1138/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 56 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on väliaikaisesti laissa (1137/1997):

1 §

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 56 a §:ssä tarkoitettua tasausjärjestelmää tulee käyttää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten, sairausvakuutuslain (364/1963) 5 a §:n 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetuista lääkkeistä aiheutuneiden kustannusten tasaamiseen. Kustannukset tasataan siltä osin kuin ne ylittävät 50 000 markkaa potilasta kohti vuodessa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1998.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.