1120/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1136/1996) nimike, 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 5 § seuraavasti:

Laki

julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä

1 §
Toimiala ja tehtävät

Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiön, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on edistää ja kehittää Suomesta tapahtuvan viennin sekä alustoimitusten rahoitusta ensisijaisesti hallinnoimalla julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää siten kuin tässä laissa säädetään.

Yhtiön tehtävänä on tehdä julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvät korontasaussopimukset julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetussa laissa tarkoitettujen luotto- ja rahoituslaitosten kanssa sekä välittää valtion varoista maksettava korkotuki ja valtiolle maksettava korko- hyvitys valtiokonttorin ja luotto- tai rahoituslaitosten välillä sekä hoitaa korontasausjärjestelmän hallinnointiin liittyvät muut tehtävät.


5 §
Valtion vastuu

Valtio vastaa yhtiön luotto- ja rahoituslaitoksen kanssa tekemien korontasaussopimusten nojalla luotto- ja rahoituslaitoksille maksettavasta korkotuesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 147/1997
TaVM 27/1997
EV 181/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.