1107/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 64 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1262/1996, seuraavasti:

64 §
Veron maksaminen ja menettely

Varainsiirtoveroa koskevien tietojen ja asiakirjojen salassapitoon ja luovuttamiseen sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelletaan vuoden 1999 loppuun leimaverolain 100 c, 100 d, 101 a ja 101 b §:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 163/1997
VaVM 27/1997
EV 162/1997

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.