1100/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut kuljettettavista kaasusäiliöistä 18 päivänä elokuuta 1978 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (641/1978) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on päätöksessä 1193/1995, seuraavasti:

6 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kaasusäiliön rekisteröinnissä ja rekisterin ylläpidossa on noudatettava, mitä paineastia-asetuksen (549/1973) 15 ja 15 a §:ssä säädetään.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän päätöksen voimaantuloa on toiminut kuljetettavista kaasusäiliöistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.