1099/1997

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut palavista nesteistä 15 päivänä huhtikuuta 1985 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) 41 §:n 2―4 momentin, 44 §:n 4 momentin ja 61 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 1198/1995, seuraavasti:

41 §

Säiliön valmistajan tai maahantuojan on haettava 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuille muovisille säiliöille lisäksi turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksyminen.

Säiliölle, jota ei valmisteta edellä mainittujen standardien mukaisesti, valmistajan tai maahantuojan on haettava säiliön rakenteen hyväksyminen tarkastuslaitokselta.

Hyväksymistä varten on säiliön rakenneselostus ja siihen liittyvät piirustukset, mahdolliset lujuuslaskut ja muut selvitykset toimitettava tarkastuslaitokselle.

44 §

Muusta aineesta kuin 1 momentin mukaisesta teräksestä tai alumiinista valmistetun säiliön rakenteelle tulee säiliön valmistajan tai maahantuojan hakea turvatekniikan kes- kuksen hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksyminen.

61 §

Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos voi erityisistä syistä sallia käytettävän suurempaa koepainetta kuin 4 momentissa on tarkoitettu tai painekokeen korvaamisen tiiviyskokeella.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän päätöksen voimaantuloa on toiminut palavista nesteistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.