1098/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kattilaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista 17 päivänä maaliskuuta 1978 annetun asetuksen (213/1978) 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1165/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen hyväksymää tarkastuslaitosta.

Tarkastuslaitoksen hyväksymisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä paineastia-asetuksen (549/1973) 8 a luvussa tarkastuslaitosten hyväksymisestä säädetään.

2 §

Tarkastuslaitos antaa pätevyyskirjat ja pitää antamistaan pätevyyskirjoista luetteloa.


3 §

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa kuulustelun perusteella tarkastuslaitos.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut tässä asetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.